Verpleegkundige handelingen

Verpleegkundige handelingen is een overkoepelende term voor het toedienen van lichamelijke verzorging aan patiënten. Taken die onder verpleegkundige handelingen vallen zijn; wondverzorging, het geven van injecties, infuustherapie, verrichten van bloedafnames, medicatie klaarzetten en toedienen en tal van andere taken. Deze taken lijken niet belastend, maar wanneer deze niet correct worden uitgevoerd, zijn deze wel degelijk belastend voor uw lichaam.

Van de onderstaande vijf veel voorkomende verpleegkundige handelingen zijn richtlijnen met betrekking tot de werkmethode opgesteld, die gezondheidsrisico’s aan het houdings- en bewegingsapparaat zoveel mogelijk moeten voorkomen.

  • Controleren lichaamsfuncties
  • Injecteren
  • Wondverzorging
  • Zwachtelen
  • Verwisselen incontinentiemateriaal

Foto’s Verpleegkundige handelingen