Schoonmaken

Schoonmaken wordt als vak vaak onderschat. De werkzaamheden zijn op zich niet zo belastend maar de omstandigheden waaronder deze moeten worden uitgevoerd wel. Daarnaast speelt de manier van werken een grote rol bij lichamelijke klachten. Om lichamelijke klachten zo veel mogelijk te voorkomen is het van belang medewerkers goed op te leiden zodat bekend is hoe zij op een gezonde manier (werkstijl) het werk kunnen uitvoeren.

Onder werkstijl verstaan we de werktactiek: keuze van juiste werkmethoden en de juiste werkmaterialen, ruimte maken om in een goede werkhouding te kunnen werken, hulp vragen etc.