Huishoudelijke verzorging

De taken voor de huishoudelijke verzorging zijn in vier categorieën ingedeeld, waarvan het schoonmaken van de woning de meest uitgebreide is. Daarnaast zijn voor wasbehandeling en maaltijdverzorging enkele specifieke taken beschreven. Minder vaak voorkomende taken vindt u in de categorie incidentele taken.
Bij alle taken is uitgelegd hoe deze het beste kunnen worden uitgevoerd, gevolgd door arbo-tips die aangeven in welke houding u het beste kunt werken.