Steunkous aantrekken-gesloten teenstuk

Steunkous aantrekken-gesloten teenstuk
Hoe gebruik ik het juist?

Randvoorwaarden en ondersteunende informatie voor het aantrekken van therapeutisch elastische kousen met open en gesloten teenstuk door zorgverlener.

Overleg met collegae en de zorgvrager over de werkwijze en medewerking van de zorgvrager zodat de benadering eenduidig is (laat de zorgvrager doen wat zij zelf kan t.b.v. zelfstandigheid).

Indien zorgvrager zonder steunkousen heeft rond gelopen kan er zeer snel weer oedeem optreden waardoor de steunkousen moeilijker aan te trekken zijn, gaan knellen, pijn doen en ten slotte niet meer passen. In de praktijk komt dit vaak voor omdat de zorgverlener niet bij iedereen even vroeg kan zijn en de zorgvrager vaak zelf de deur open moet maken. Probeer dan het lopen zonder kousen tot een minimum te beperken.

Trek de therapeutisch elastische kousen niet meteen na het douchen aan, de benen zijn dan nog klam en de kousen glijden niet goed over het been. Loop in elk geval na het douchen naar een droge ruimte, bijvoorbeeld de huiskamer en leg de benen enige tijd hoog. Het is nog beter om ’s avonds te douchen.

Voorbereiden

 • Bepaal een geschikte plek om de therapeutische elastische kousen aan te trekken die voldoet aan de arbo-check.
 • Kies een geschikte plaats voor de zorgvrager, zodat zij een comfortabele houding kan aannemen. Indien de zorgvrager een beperking in de heup heeft, waardoor zij de benen niet kan heffen, kan het aantrekken in een relaxfauteuil of op bed een oplossing bieden.
 • Zorg voor voldoende ruimte zodat de zorgverlener recht voor het betreffende been van de zorgvrager kan zitten en vrij de benodigde bewegingen kan maken.
 • Werkplek is vrij van tocht en vocht en van rommel en vuil en vrij van overlast t.a.v. geluid, geur en temperatuur.
 • Bewaar alle benodigdheden bij elkaar, dicht bij de plaats waar de steunkousen aangetrokken worden.
 • Trek de steunkousen voor het opstaan aan, zodat het been zo dun mogelijk is.
 • Plaats de benodigdheden alvast binnen handbereik voordat u de zorgvrager in de juiste houding helpt.
 • Instrueer de zorgvrager zodat het voor beide partijen duidelijk is wat er gaat gebeuren en wat er van beiden wordt verwacht.
 • Gebruik een aanwezige zitvoorziening waarbij knieën in een hoek van 90˚ staan en welke de benodigde actieve zithouding niet belemmert. Indien de zorgvrager geen geschikte zitvoorziening heeft, neem dan contact op met de leidinggevende.

Uitvoeren

 • Neem de onderstaande hygiënemaatregelen in acht.
  • Het hulpmiddel is zorgvrager gebonden en wordt niet door meerdere zorgvragers gebruikt.
  • Het hulpmiddel moet eens per 3 maanden op 30 °C door de zorgvrager gewassen worden.
  • Zorgvragers met kalknagels of voetschimmels moeten het hulpmiddel wekelijks reinigen met 70% ethanol (ook verkrijgbaar in spray).
  • Hulpmiddelen die als werkmateriaal bij de zorgvrager neergelegd zijn en hulpmiddelen van de uitleenservice, moeten ingeleverd worden als de zorgvrager uit zorg gaat. Als het hulpmiddel geen gebreken vertoont, kan het hergebruikt worden. De thuiszorgorganisatie dient het hulpmiddel te wassen, alvorens het opnieuw uit te lenen. Indien de zorgvrager kalknagels of voetschimmel had, wordt het hulpmiddel bij inlevering weggegooid.
   N.B. De reinigingsvoorschriften zijn niet van toepassing op de Easy-Lever, De Butler Off, de Juzo Slippies en de Medi Butler.
 • Draag rubberen handschoenen zodat er meer grip ontstaat op de elastische kous.
 • Neem een uitgangspositie zodanig aan, dat het been binnen handbereik is van de zorgverlener en verder deelhandelingen op een ergonomische verantwoorde manier worden uitgevoerd.
 • Inspecteer het been alvorens er een elastische kous wordt aangetrokken. Er wordt gekeken naar hygiëne, wondjes, kleur, oedeem en pijn. Onderneem zonodig actie.
 • Zit actief (gekanteld bekken, rechte rug, span buik- en rugspieren), werk symmetrisch en dichtbij het lichaam.

Gesloten teenstuk:

Deze instructies zijn bedoeld voor gebruik van de Easy-Slide-Caran, Eureka Aan en Venotrain Glider.

 • Ga tegenover de zorgvrager zitten.
 • Vraag de zorgvrager het been in het midden van uw schoot te leggen (eventueel op een handdoek of kussentje), zodat u symmetrisch en dicht bij uw lichaam kan werken.
 • Pak het aantrekhulpmiddel met beide handen vast en breng het aan over de voet zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.
 • Trek de therapeutische elastische kous als een laars (maak dus geen voetje) over het aantrekhulpmiddel tot u weerstand voelt (zet dus geen kracht). Ga dan wrijven tot de voet en enkel van de therapeutische elastische kous goed zit.
 • Keuze A of B:
  • A: Indien de zorgvrager zelf het hulpmiddel kan verwijderen: laat de zorgvrager aan de bandjes trekken om het hulpmiddel te verwijderen
  • B: Indien hulp nodig is bij verwijderen:
 • Ga naast het been zitten, ter hoogte van de knie, haaks op de zorgvrager.
 • Trek aan de bandjes en verwijder het hulpmiddel. Doe dit niet in één beweging, maar pak het hulpmiddel steeds over. Wissel hierbij regelmatig van hand. Het hulpmiddel glijdt nu tussen de elastische kous en de voet vandaan
 • Vraag altijd of de zorgvrager de elastische kous zelf omhoog kan trekken.
 • Zorg dat de therapeutisch elastische kousen goed over het been verdeeld is. Doe dit door met uw vlakke handen (met rubberen handschoenen) over de elastische kous te wrijven.
 • Sla nooit het boord van de elastische kous om, ook niet als de elastische kous te hoog is opgetrokken. Verdeel dan de elastische kous opnieuw over het been

Afronden

 • Begeleid de zorgvrager naar de gewenste plaats of positie.
 • Controleer of de zorgvrager in een comfortabele situatie achterblijft.
 • Evalueer de handeling. Als de situatie zodanig verandert dat de praktijkregels overschreden (dreigen te) worden, kies dan opnieuw voor de meest geschikte methode en hulpmiddelen en bekijk de nodige aanpassingen in de werkomgeving.

NB. Belangrijk is dat de zorgvrager zoveel mogelijk zelf actief blijft en doet wat hij zelf kan, laat hem bijvoorbeeld meehelpen met het optrekken van de kousen. Met een goede instructie zijn ook veel zorgvragers in staat om weer zelf hun kousen aan en uit te trekken.

Foto’s steunkous aantrekken-gesloten teenstuk