Disclaimer

Aan de inhoud van de websites Arbocatalogus VVT en Werkhouding VVT is de grootst mogelijke zorg besteed. Het is evenwel niet geheel uitgesloten dat de informatie op de website Arbocatalogus VVT en/of Werkhouding VVT onjuistheden of onvolkomenheden bevat. A+O VVT kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect voortvloeiende uit het gebruik van onjuiste of onvolkomen informatie op de website Arbocatalogus VVT of Werkhouding VVT. Aan informatie op de website Arbocatalogus VVT en/of Werkhouding VVT kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Toestemming

De informatie die op de website Arbocatalogus VVT staat, mag vrij verspreid worden, mits voor niet-commerciële doeleinden. Voor vragen over het overnemen van materiaal van de website Arbocatalogus VVT voor commerciële doelen dient u contact op te nemen met A+O VVT.

Linken

Linken en verwijzen naar de pagina’s van de website Arbocatalogus VVT en/of Werkhouding VVT mag altijd. Het bestuur van A+O VVT stelt het zeer op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld.